Doxservr.se

Validera signaturer

Här kan du validera elektroniska signaturer genom att ladda upp en metadata-fil eller genom att ange uppgifter för enskilda signaturer. En giltig signatur innebär att signaturdatan har signerats med medföljande certifikat. Även om en signatur är verifierat giltig så är det inte säkert att den avser ett visst dokument, du kan beräkna MD5 värdet för en fil genom att välja en fil under MD5. Kontrollera att MD5-värdet i signaturdatan stämmer med det beräknade MD5-värdet för filen. Man bör även kontrollera vem certifikatet är utställt till och att signaturen gjordes med ett gällande certifikat, kolla datumet i signaturdatan och jämför med certifikatets från datum och till datum.
MD5:
Signaturmetod
Ladda upp fil (Metadata)
Signaturdata
Signaturalgorithm
Signaturutfyllnad
Signatur (Base64)
Certifikat (Base64)