Doxservr.se

Dokumentväxel, skicka och ta emot filer

Vill du automatisera din dokumenthantering? Vill du kunna skicka elektroniska dokument till andra program? Vill du kunna ta emot elektroniska dokument i dina program? Vill du skicka större filer som inte kan skickas via e-post? Vill du hantera dina avtal elektroniskt?

Vår tjänst innebär att du kan skicka och ta emot e-dokument (filer) via vår hemsida eller via vårt API. Du kan skicka och ta emot alla olika typer av filer via vår tjänst, filmer, musik, bilder, avtal, e-fakturor, spel med mera. Om du vill automatisera ditt dokumentflöde så kan du skapa program som anropar vårt API, du kan skicka dokument från ditt program och ta emot dokument i ditt program genom att använda vårt API. Via vår hemsida kan du också skicka filer till andra och ladda hem filer som andra har skickat till dig.

Med vår tjänst kan du hantera avtal elektroniskt, ett elektroniskt avtal som skickas via vår tjänst kan signeras elektroniskt av alla parter som berörs av avtalet. Kvalificerade elektroniska signaturer är giltiga för underskrifter i många länder. Du kan signera filer med ett ID-kort (Smartkort) och en smartkortsläsare, med vårt certifikat eller med BankID (Sweden).

Det är gratis att vara medlem hos oss, du betalar bara när du använder våra tjänster. När du registrerar ett nytt konto så fylls ditt kontosaldo upp med 2 GiB och 10 filer som kan användas direkt.

SKICKA FILER
TA EMOT FILER
SIGNERA FILER
AUTOMATISERA DOKUMENTFLÖDE
2 GiB OCH 10 FILER INGÅR

Bli medlem gratis!

Pris

Det är gratis att vara medlem hos oss, du betalar inget när du laddar ner filer eller när du signerar filer. Du betalar när du skickar filer via vår tjänst, det är ett pris per fil och ett pris per GiB (filens storlek). Priserna anges exklusive moms, moms tillkommer. Som medlem har du kontosaldon för GiB och filer, när dessa saldon är negativa så kan vi skicka en faktura till dig.

3 SEK per skickad fil och 8 SEK per GiB