Doxservr.se

Dokumentväxel, skicka och ta emot filer

Vill du automatisera din dokumenthantering? Vill du kunna skicka elektroniska dokument till andra program? Vill du kunna ta emot elektroniska dokument i dina program? Vill du skicka större filer som inte kan skickas via e-post? Vill du hantera dina avtal elektroniskt?

Vår tjänst innebär att du kan skicka och ta emot e-dokument (filer) via vår hemsida eller via vårt API. Du kan skicka och ta emot alla olika typer av filer via vår tjänst, filmer, musik, bilder, avtal, e-fakturor, spel med mera. Om du vill automatisera ditt dokumentflöde så kan du skapa program som anropar vårt API, du kan skicka dokument från ditt program och ta emot dokument i ditt program genom att använda vårt API. Via vår hemsida kan du också skicka filer till andra och ladda hem filer som andra har skickat till dig.

Med vår tjänst kan du hantera avtal elektroniskt, ett elektroniskt avtal som skickas via vår tjänst kan signeras elektroniskt av alla parter som berörs av avtalet. Kvalificerade elektroniska signaturer är giltiga för underskrifter i många länder. Du kan signera filer med ett ID-kort (Smartkort) och en smartkortsläsare eller med vårt certifikat.

Det är gratis att vara medlem hos oss, du betalar bara när du fyller på ditt kontosaldo. När du registrerar ett nytt konto så fylls ditt kontosaldo upp med 2 GiB som kan användas direkt.

SKICKA FILER
TA EMOT FILER
SIGNERA FILER
AUTOMATISERA DOKUMENTFLÖDE
2 GiB INGÅR

Bli medlem gratis!

Pris

När du registrerar ett nytt konto så fylls detta på med 2 GiB (helt gratis). Varje gång du skickar en fil så minskar detta kontosaldo, kontosaldot minskar med den aktuella filens storlek i bytes. Du kan fylla på ditt konto med mer GiB till ett pris om 16 SEK per GiB. Det är gratis att ladda ner filer, ditt kontosaldo minskar inte när du hämtar filer. Ditt kontosaldo kan vara negativt, en faktura skapas automatiskt om din kontobalans når under -10 GiB.